Orthesen

Maatwerk

De maatname van een maatwerk orthese gebeurt door middel van een gipsmaatname. Hier wordt dan een gipsmodel met gecorrigeerde stand van gemaakt. Op dit model wordt dan de orthese gemaakt.

Prefab

Bij een prefab orthese wordt de maat genomen met behulp van een lintmeter en kan het apparaat onmiddellijk afgeleverd worden. Zowel de totale kost als de terugbetaling  voor een prefab orthese liggen over het algemeen lager dan bij een maatwerk orthese.

Neem contact op

Neem contact op voor een afspraak, een bestelling of meer informatie.